Główna      Projekty      NABÓR 2024/2025      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkolachelmce@gmail.com

 

Projekty
Data: 2016-11-07 12:24:59

   Systematycznie i konsekwentnie ubiegamy się o finansowe środki zewnętrzne. Staramy się pozyskiwać je zarówno na wyposażenie bazy szkolnej, zakup nowoczesnych środków dydaktycznych oraz wyposażenie nauczycieli i uczniów  w nowe wiadomości i umiejętności. Do najważniejszych przedsięwzięć i projektów, które udało się nam zrealizować należy zaliczyć:

- "Podniesienie poziomu jakości edukacji i wyrównywania szans rozwojowych dzieci w gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych",
- "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" - "Uczę się i bawię 2011 i 2012",
- "Radosna szkoła" - akcja "Warto być dobrym" kampania edukacyjna kreująca w dzieciach dobre postawy oraz ucząca poszanowania dla innych ludzi,
- Program Comenius "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej" - nauczyciel języka angielskiego uczestniczył w kursie językowym w angielskim Brighton,
- Program "Umiem pływać" - nauka pływania dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej,
- "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim", działanie PO KL 3.5,
- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Kaliskim" - ocieplenie budynku głównego i budynku oddziałów przedszkolnych,
- "Mały Mistrz" - program wychowania fizycznego dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej,
-"Juniorsport" - sportowe zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych,
- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - zakup podręczników do biblioteki szklonej oraz promocja czytelnictwa,
- "Aktywna tablica" - zakup nowoczesnych monitorów dotykowych, realizacja zajęć w stosowaniu technologii IT,
- "Szkolny Klub Sportowy" - dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego,
- "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020"


© Szkoła Chełmce 2011 - 2024    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja