Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Data: 2020-08-30 14:24:43

Po kliknięciu w przycisk "Więcej" znajdują się Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, uczniów, ich rodziców i pracowników na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach.

Z poważaniem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Więcej
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Data: 2020-08-28 19:53:18

 Informuję,że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek 1 września 2020 r. według poniższego harmonogramu:

godzina 9.30 - klasa I, w hali sportowej (uczniowi może towarzyszyć jeden z rodziców lub opiekunów),

(W pozostałych klasach rodzice nie wchodzą na teren szkoły. Prosimy Państwa o czekanie na dzieci pod szkołą.)

godzina 10.00 - klasa III, sala nr 4, parter budynek główny, po wejściu w prawo,
godzina 10.00 - klasa IV, sala nr 3, parter budynek główny, po wejściu w lewo,

godzina 10.00 - klasa VIII, sala nr 15 , piętro budynek główny,
godzina 10.00 - klasa VI A, sala nr 11, piętro budynek główny,

godzina 11.00 -  klasa II, w budynku hali sportowej w sali nr 3,

godzina 11.00 - klasa VII B, sala nr 5, parter budynek główny,
godzina 11.00 - klasa V, sala nr 16, piętro budynek główny,
godzina 11.00 - klasa VII A sala nr 14, piętro budynek główny,
godzina 11.00 - klasa VI B. sala nr 12, piętro budynek główny.

Obowiązuje reżim sanitarny: zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk.

Przypominam, że w dniu 1 września 2020 r. nie jest organizowane dowożenie do szkoły.

Oddziały przedszkolne pracują od wtorku 1 września 2020 r. w godzinach 8.00 -13..00 oraz w dodatkowych godzinach 7.00-8.00 i 13.00-16.00 dla dzieci, którym rodzice ze względu na pracę nie mogą zapewnić opieki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

SPOTKANIA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Z WYCHOWAWCAMI ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY
Data: 2020-08-28 19:48:37

 W poniedziałek 31 sierpnia 2020 roku zpraszam rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych na spotkania organizacyjne z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.
 Spotkania odbędą się w hali sportowej z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczki lub przyłbice zakrywające usta inos oraz zachowanie odstępu społecznego).   Proszę rodziców o przyjście na spotkanie bez dzieci oraz zabranie ze sobą przyborów do pisania.

godzina 10.30 - rodzice dzieci z roczników 2014 i 2015 

godzina 12.00 - rodzice dzieci z roczników 2015 (którzy rozpoczną z dniem 1 września 2020 r. pierwszy pobyt w naszych oddziałach przedszkolnych), 2016 i młodszych.

 W związku z tym, że cały czas trwa ruch związany z przepisywaniem dzieci z jednych szkół i przedszkoli do innych ostateczna lista dzieci przyjętych do poszczególnych oddziałów zostanie podana do publicznej wiadomości w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. zgdodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Opatówek w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

PILNE! Postępowanie uzupełniające rekrutacji 2020/2021
Data: 2020-08-27 14:19:17

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chełmcach

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021

 1. Kowalińska Zuzanna Klara,
 2. Maziarski Stanisław,
 3. Nowacki Przemysław,
 4. Piotrowska Zuzanna

Wpłynęły 4 wnioski na cztery wolne miejsca. Brak kandydatów niezakwalifikowanych.

Lista zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Rodzice dziecka powinni złożyć wolę przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia woli w dniach 28.08.2020 r. – 31.08.2020 r. (wzór w załączeniu w zakładce Nabór 2020/2021).

Z uwagi na stan epidemiczny można to uczynić elektronicznie szkola.chelmce@op.pl

PILNE! ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 2020/2021
Data: 2020-08-26 18:23:12
 Zwracam się z prośbą do uczniów i ich rodziców o śledzenie wiadomości na stronie internetowej naszej szkoły. W związku z nową, czwartą już aktualizacją wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w najbliższy piątek przedstawię Państwu szczegółowe informacje i rozwiązania dotyczące organizacji pracy naszej szkoły (z uwzględnieniem zasad dotyczących COVID).
 
 Już dzisiaj ze względu na bezpieczeństwo apeluję o:
- zaopatrzenie uczniów w maseczki, które będą potrzebne w czasie przerw lekcyjnych, drogi do i ze szkoły, kontaktów z pracownikami szkoły w czasie pozalekcyjnym,
- ograniczenie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych do 5 godzin (oprócz rodziców pracujących, którzy naprawdę nie są w stanie zapewnić opieki dzieciom),
- ograniczenie pobytu uczniów w świetlicy szkolnej (analogicznie jak wyżej),
- rezygnację z dowożenia do szkoły uczniów, którzy mogą być przywiezieni przez najbliższych członków rodziny lub mieszkają w bliskiej odległości od szkoły i mogą bezpiecznie do niej dotrzeć sami,
- przedstawienie dzieciom w sposób spokojny i rzeczowy zagadnień dotyczących epidemii,
- wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników obsługi oraz stosowania się do zarządzenia, które będzie obowiązywało w naszej szkole.
 
 Informuję, że w dniu 1 września 2020 roku nie będą zorganizowane dojazdy dla uczniów.
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o różnych godzinach dla poszczególnych oddziałów szkoły podstawowej.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klasy pierwszej szkoły odbędzie się w hali sportowej. Uczniowi klasy pierwszej może towarzyszyć jeden z rodziców lub opiekunów.
Do odwołania nie będzie roznoszona uczniom przez pracowników szkoły herbata. Proszę zaopatrzyć uczniów w małe termosy lub bidony z napojami.
Zebrania rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędą się w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r.  między 11.00 a 13.00. W tym dniu zostanie ogłoszona ostateczna lista dzieci z podziałem na grupy.
Szczegóły zostaną podane Państwu w piątek 28 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły.
 
Poprzez działania wypracowane ze wszystkimi podmiotami, służbami i organem prowadzącym oraz rozsądne i rzetelne podejście do problemu uda nam się bezpiecznie wrócić do szkoły.
Głęboko w to wierzę.
Z poważaniem.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki
Zakończenie rekrutacji 2020/2021
Data: 2020-08-24 10:38:43

 W czwartek 27 sierpnia 2020 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

 Po podaniu listy do publicznej wiadomości rodzice kandydatów muszą do 31 sierpnia potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

 W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

 W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. zostanie podana lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych z podziałem na grupy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Zebranie rady pedagogicznej
Data: 2020-08-24 10:30:19

W czwartek 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalne zebranie rady pedagogicznej. Materiały zostaną Państwu przesłane na podane adresy mailowe. Pracownicy, którzy nie uczestniczyli jeszcze w zebraniach online proszę o kontakt we wtorek lub w środę.

W piątek 28 sierpnia 2020 r. proszę o osobiste zgłoszenie się w następujących godzinach:
-   9.00-10.00 wychowawców oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej,
- 10.00-11.00 wychowawców pozostałych oddziałów,
- 11.00-12.00 nauczyciela-bibliotekarza i wychowawców świetlicy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

PILNE! Odbiór zaświadczeń dotyczących wyników egzaminów ósmoklasisty.
Data: 2020-08-03 10:20:44

Proszę o pilne odebranie zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasisty.

Do 4 sierpnia 2020 r. (godz. 15:00) –  należy uzupełnić wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 2020
Data: 2020-07-31 12:31:27

  Przedstawiam wyniki egzaminów ósmoklasistów naszej szkoły na tle wyników kraju, województwa, powiatu i gminy.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2020

Język polski

 Matematyka

Język angielski

średni wynik w SP
w Chełmcach w %

64

57

56

średni wynik
w kraju w %

59

46

54

średni wynik
w województwie
wielkopolskim w %

57

44

52

średni wynik
w powiecie
kaliskim w %

59

46

46

średni wynik
w Gminie Opatówek
w %

61

53

49

 

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom gratuluję wysokich wyników.
Absolwentom życzę dostania się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
Data: 2020-07-31 10:43:15

W dniu dzisiejszym, w piątek 31 lipca 2020 r.  zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

31 lipca 2020 r. każdemu absolwentowi szkoły podstawowej zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty Sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

Prezentacja wyników odbędzie się 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30 podczas briefingu z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/ ministerstwo.edukacji/.

Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

 1. Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 1. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
 2. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

 • stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
  (https://www.gov.pl/web/ edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)
 • stronach internetowych kuratoriów oświaty
 • stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja