Główna      Projekty      Nabór 2023/2024      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Zebrania wychowawców oddziałów przedszkolnych z rodzicami dzieci.
Data: 2022-09-12 14:53:15

Zebrania wychowawców oddziałów przedszkolnych z rodzicami dzieci odbędą się w następujących terminach:

oddział przedszkolny starszy "0"  w budynku oddziałów przedszkolnych na piętrze, czwartek 15 września 2022 r. godz. 16.00,

oddział przedszkolny młodszy w budynku oddziałów przedszkolnych na parterze, poniedziałek 19 września 2022 r. godz. 16.00,
 

Zebrania wychowawców oddziałów szkoły podstawowej z rodzicami uczniów.
Data: 2022-09-09 13:46:13

  W czwartek 15 września 2022 roku o godzinie 16.30 odbędą się zebrania wychowawców oddziałów z rodzicami uczniów:

klasa 1 w budynku hali sportowej, parter sala nr 3,

klasa 2 w budynku głównym, parter sala nr 4,

klasa 3 w budynku hali sportowej, parter sala nr 9,

klasa 4 w budynku głównym, piętro sala nr 15,

klasa 5 w budynku głównym, piętro sala nr 14,

klasa 6 w budynku głównym, parter sala nr 3,

klasa 7 w budynku głównym, piętro sala nr 16,

klasa 8 A w budynku głównym, piętro sala nr 11,

klasa 8 B w budynku głównym, piętro sala nr 12.

 Proszę o zabranie ze sobą przyborów do pisania oraz opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych, które nie zostały jeszcze dostarczone do szkoły.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Organizacja pracy w czwartek 8 września 2022 roku.
Data: 2022-09-04 19:37:34

 Czwartek 8 września 2022 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  (Podstawa prawna § 5. 2. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. poz. 1603 z 2017 r., Dz. U z 2019 r. poz. 318 i 1093, Dz. U. z 2022 r. poz. 1810 uzasadnione potrzebami społeczności lokalnej - wieloletnia tradycja odpustu parafialnego).

  Oddziały przedszkolne pracują według stałego planu w godzinach 7.00 - 16.00.
  Dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki organizujemy zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
  Dowozy do szkoły zorganizowane jak w każdy dzień pracy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
Data: 2022-08-24 13:18:34

  Informuję, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się w czwartek 1 września 2022 r. według poniższego harmonogramu:

godzina 8.15 w hali sportowej klasy: 5, 6, 7 i 8,

godzina 9.15 w hali sportowej klasy: 1, 2, 3, 4.

Proszę o wchodzenie do hali sportowej przez wejście od strony wieży tv.

Autobus szkolny rano będzie jechał do szkoły według stałego rozkładu jazdy.
Po zakończeniu spotkań z wychowawcami około 9.20 oraz 10.20 będzie zorganizowany transport ze szkoły do miejsc zamieszkania uczniów.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Zebrania organizacyjne rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych z wychowawcami.
Data: 2022-08-23 09:31:32

  Informuję, że zebrania organizacyjne rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych z wychowawcami odbędą się w następujących terminach:

poniedziałek 29 sierpnia 2022 roku godzina 16.00 oddział przedszkolny starszy (tzw. "zerówka") - wychowawczyni Anna Chlebio. Zebranie odbędzie się na piętrze w budynku oddziałów przedszkolnych (pierwszy od ulicy),

wtorek 30 sierpnia 2022 roku godzina 18.00 oddział przedszkolny młodszy - wychowawczyni Beata Kaleta. Zebranie odbędzie się na parterze w budynku oddziałów przedszkolnych (pierwszy od ulicy).

Proszę o zabranie ze sobą długopisów w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów.
Rodzice, których dzieci uczęszczają do obu oddziałów lub nie mają możliwości uczestniczenia w w/w terminie mogą wybrać dogodny dla siebie dzień zebrania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Zebranie rady pedagogicznej 30 sierpnia 2022 r. godz. 8.15.
Data: 2022-08-23 09:26:11

 Zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach dotyczące podsumowania roku szkolnego 2021/2022 oraz organizacji nowego roku szkolnego 2022/2023 odbędzie we wtorek 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 8.15 (zmiana godziny w związku z organizacją obowiązkowych badań lekarskich dla pracowników szkoły).

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022.
Data: 2022-07-01 11:47:12
 
 Przedstawiamy poniżej wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 r.
 

Egzamin ósmoklasisty 2022

Wynik procentowy język polski

Wynik procentowy matematyka

Wynik procentowy język angielski

wynik krajowy

60

57

67

województwo

56,66

55,01

63,75

wynik szkoły

62,85

60,48

69,42

Informacja dotycząca wyników egzaminu ósmoklasisty.
Data: 2022-06-30 13:39:06

 Drodzy ósmoklasiści!

 Przypominam, że zdający egzamin ósmoklasisty będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 1 lipca 2022 r. od godz. 10.00 po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego w szkole loginu i hasła.

 W przypadku problemów proszę o kontakt telefoniczny do szkoły.

 Przypominam, że wręczenie zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wynikami egzaminu ósmoklasisty będą wręczane w sali sportowej w dniu 8 lipca 2022 r. o godzinie 9.00.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Data: 2022-06-24 19:08:35

 W piątek 24 czerwca 2022 r. odbyły się akademie z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Uroczystość była podzielona na kilka części w zależności od wieku uczniów. Główna jej część odbyła się o godzinie 10.00. Wtedy to żegnaliśmy dwie klasy absolwentów naszej szkoły.
 W uroczystości wzięli udział Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Radni Gminy Opatówek Agnieszka Suchorzewska i Jarosław Budka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach Marta Krzywda. Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem otrzymali nagrody książkowe.
 Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych Nagrody Burmistrza Gminy Opatówek w tym roku otrzymało 12 uczniów z klas IV-VIII.
 Nagrodami Wybitnego Absolwenta za cały okres nauki w szkole uhonorowani zostali: Emilia Jeziorska, Alicja Karbowiak i Zuzanna Karbowiak.
 Dziękujemy klasom ósmym, ich wychowawczyniom Annie Kornackiej-Paszek i Damianie Rutkowskiej, rodzicom uczniów oraz wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie uroczystości.
 Życzymy zasłużonych, pogodnych i bezpiecznych ferii oraz urlopów.

Więcej
Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.
Data: 2022-06-22 14:34:24

Przypominamy: uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się w piątek 24 czerwca 2022 r.

HALA SPORTOWA (wejście boczne od strony wieży):

godz. 8.15 - dzieci z oddziału przedszkolnego starszego ("0") oraz klasy I-III edukacji wczesnoszkolnej,
godz. 9.00 - klasy IV-VII,
godz. 10.00 - uczniowie klas VIII oraz uczniowie klas IV-VII wytypowani do odbioru Nagród Burmistrza Gminy Opatówek.

 
Po rozdaniu świadectw i nagród uczniom wyróżnionym o godzinie 8.15 oraz 9.00, uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się do swoich klas. Tam zostaną wręczone pozostałe świadectwa promocyjne.

Autobus dowożący uczniów do szkoły będzie kursował według stałego rozkładu jazdy.
Autobus powrotny ze szkoły będzie podstawiony o godzinie 10.30 i 12.15

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2023    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja