Główna      Projekty      Nabór 2019/2020      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

WIELKANOC 2019
Data: 2019-04-19 14:49:01

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom obsługi, przyjaciołom i sympatykom naszej szkoły składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz spełnienia wszelkich planów i marzeń.
Niech te szczególne dni przyniosą zrozumienie, tolerancję i życzliwość wobec drugiego człowieka.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasity pomyślnie przeprowadzone
Data: 2019-04-17 18:42:40

Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły, którzy pomogli w sprawnym przeprowadzeniu egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasisty. Dziękuję nauczycielom, którzy zawiesili akcję strajkową na czas trwania egzaminów działając dla dobra swoich uczniów. Dziękuję rodzicom za wyrozumiałość oraz słowa wsparcia w tych trudnych organizacyjnie dniach. Ponieważ wszystkim leży na sercu dobro oraz wysoki poziom edukacji wyrażam nadzieję, że wkrótce zostaną wdrożone dobre rozwiązania dla polskiej oświaty.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Zajęcia sportowe SKS dla klas IV i V
Data: 2019-04-16 19:23:17

Uczniów klas IV i V szkoły podstawowej, którzy uczestniczą w Programie SKS zapraszam na zajęcia w czwartek 18 kwietnia 2019 r. na godzinę 10.00 oraz we wtorek 23 kwietnia 2019 r. również na godzinę 10.00. Proszę o zabranie stroju odpowiedniego  do pogody panującej w danym dniu. Zajęcia odbędą się na boisku szkolnym. 

Ze sportowym pozdrowieniem.
Tomasz Mikucki

Organizacja pracy w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r.
Data: 2019-04-12 18:38:27

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) o godzinie 9.00 odbędą się egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Autobus szkolny w w/w terminach będzie kursował według stałego rozkładu jazdy. Po zakończonych egzaminach autobus będzie podstawiony na przystanku szkolnym w celu odwiezienia uczniów do domów. Wszystkim zdającym w imieniu pracowników szkoły życzę osiągnięcia wysokich wyników. Proszę w ramach powtórki przećwiczyć standardowe arkusze egzaminacyjne, które rozwiązywali nasi gimnazjaliści. Są one dostępne na stronach internetowych, m.in. na stronie:
http://www.oke.poznan.pl/cms,5255,arkusze_egzaminu_gimnazjalnego_sesja_2019.htm

Od 15 kwietnia 2019 r. w godzinach 7.00-16.00 będzie zapewniona opieka dla dzieci w budynku oddziału przedszkolnego. W związku z trwającą akcją strajkową nie wiemy ile dzieci skorzysta z proponowanych zajęć. Dlatego też prosimy zapewnić dzieciom wyżywienie we własnym zakresie. Szkoła zapewni ciepłą herbatę oraz wodę z sokiem.

Najtrudniejszym dniem organizacyjnym dla szkoły będzie środa 17 kwietnia 2019 r. W celu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego w naszej szkole, Szkole Podstawowej w Opatówku oraz zapewnienia opieki dzieciom w oddziałach przedszkolnych potrzebuję do dyspozycji piętnastu nauczycieli, co stanowi duże wyzwanie.
Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc poprzez zapewnienie w miarę możliwości opieki swoim dzieciom w tych dniach.

Przypominam, że 17 kwietnia 2019 r. zgodnie z wrześniowymi ustaleniami jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Mam nadzieję, że ta trudna dla Nas wszystkich sytuacja wkrótce pozytywnie się zakończy.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Program "Umiem pływać"
Data: 2019-04-11 21:38:50

W związku z akcją strajkową oraz konecznością przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty zajęcia w ramach programu "Umiem pływać" zaplanowane na piątek 12 kwietnia 2019 r. oraz poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. zostają przesunięte na inny termin.

Informuję, że realizacja programu w naszej szkole nie jest zagrożona. Zajęcia zostały zaplanowane z uwzględnieniem świąt, dni wolnych oraz nieprzewidzianych sytuacji.  Wszystkie zajęcia zakończą się przed wakacjami.
Organizacja w obecnej sytuacji jest trudna pod względm logistycznym ponieważ w programie uczestniczą dzieci z trzech szkół.

Przepraszam za utrudnienia i proszę o zrozumienie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Organizacja pracy w czasie egzaminów gimnazjalnych
Data: 2019-04-09 17:16:21

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. o godzinie 9.00 odbędą się egzaminy gimnazjalne. Autobus szkolny będzie rano kursował zgodnie z planem. Po zakończeniu egzaminów odwiezie zdających do domów.

W imieniu pracowników szkoły wszystkim uczniom klasy III gimnazjum życzę osiągnięcia wysokich wyników pozwalających na kontynuowanie nauki w wymarzonych szkołach. Mam nadzieję, że umiejętności i wiadomości, które nabyliście w naszej szkole pomogą Wam spełnić życiowe plany.

Dziękuję nauczycielom, którzy w trakcie strajku zdecydowali się na pracę w zespołach nadzorujących przebieg egzaminów gimnazjalnych.

Zwracam się do rodziców i opiekunów dzieci oraz uczniów o zapewnienie opieki w dniach egzaminów.  W szczególnych przypadkach, dla Państwa dzieci szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze. Proszę o zrozumienie. Musimy w nadchodzących dniach zapewnić prawidłowy przebieg egzaminów w naszej szkole, Szkole Podstawowej w Opatówku (dokąd delegujemy nauczycieli) oraz zapewnić opiekę dzieciom, którym rodzice nie są w stanie jej zapewnić.

Przepraszam za trudności. Dziękuję wszystkim za zrozumienie powagi sytuacji.

Przypominam, że piątek 12 kwietnia 2019 r. oraz środa 17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zgodnie z wrześniowymi ustaleniami. W tych dniach szkoła organizuje egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty z języków obcych. Dla pozostałych uczniów organizujemy wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY
Data: 2019-04-08 19:52:38

Chełmce, 8 kwietnia 2019 r.


Szanowni rodzice i opekunowie dzieci oraz uczniów!

Informuję, że w związku z brakiem porozumienia pomiędzy stroną rządową, a związkami zawodowymi we wtorek 9 kwietnia 2019 r. nadal będzie trwał strajk pracowników oświaty. Nastąpią znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu wszystkich oddziałów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach.

Zwracam się do Państwa z prośbą, o znalezienie możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku w dniu jutrzejszym, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom i uczniom. W wyjątkowych sytuacjach dzieciom, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opekuńczne.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i zrozumienie tej trudnej sytuacji. Na bieżąco będę Państwa informował o podejmowanych decyzjach.

Jednocześnie informuję, że egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty według stanu na dzień dzisiejszy odbędą się zgodnie z harmonogramem. Uczniom przystępującym do egzaminu szkoła zorganizuje wodę w czasie jego trwania. Po ustaleniach z Radą Rodziców uczniowie w przerwach pomiędzy poszczególnymi zakresami egzaminu będą mogli zjeść w świetlicy szkolnej drugie śniadanie przyniesione z domu. Natomiast herbatę zapewni szkoła.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Data: 2019-04-08 13:41:30

Przedstawiam wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020. Pismo pojawi się po kliknięciu napisu "Więcej".

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Więcej
WAŻNA INFORMACJA
Data: 2019-04-04 11:24:59

Chełmce, 4 kwietnia 2019 r.

 

 

Szanowni rodzice i opiekunowie dzieci oraz uczniów
Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Chełmcach

 

W związku z akcją strajkową i wynikami przeprowadzonego referendum wśród pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach oraz ciągle trwającymi rozmowami pomiędzy stroną rządową, a związkami zawodowymi informuję, że od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. do odwołania może dojść do sytuacji w, której nie będziemy mogli zapewnić Państwa dzieciom bezpiecznych warunków pracy.

Na bieżąco będę Państwa informował o podejmowanych decyzjach poprzez informacje na stronie internetowej szkoły. Proszę o śledzenie strony:

www.szkolachelmce.pl

Informacje będą przekazywane także przez wychowawców oddziałów oraz pisemnie w formie komunikatów wywieszonych w szkole.

Jednocześnie informuję rodziców i opiekunów uczniów klasy III gimnazjum oraz klasy 8 szkoły podstawowej, że na dzień dzisiejszy organizacja egzaminów nie jest zagrożona i ich przebieg nastąpi w zaplanowanych terminach.

                                                    Z poważaniem
                                             Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
                                                    Tomasz Mikucki

Wycieczka do "Orlego Stawu"
Data: 2019-04-04 11:16:17

27 marca 2019 r. uczniowie klas piątych uczestniczyli w wycieczce do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw". Wizyta rozpoczęła się w sali edukacyjnej od obejrzenia prezentacji dotyczącej segregacji odpadów. Podczas wycieczki przewodnik zapoznał uczniów zzasadami funkcjonowania zakładu oraz kolejnymi etapami segregacji odpadów i ich unieszkodliwianie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć sortownie odpadów komunalnych, składowisko odpadów wielkogabarytowych, kompostownię odpadów organicznych, urządzenia i maszyny, którymi operują pracownicy. Spacer ścieżką edukacyjną był podsumowaniem tematu racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi jak również wykorzystywania naturalnych źródeł energii. Dzięki tej wycieczce uczniowie uświadomili sobie, jakie skutki dla człowieka i środowiska niesie brak segregacji odpadów.

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2019    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja    Kontakt