Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Data: 2020-11-10 12:07:59

 W tym roku inaczej obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. O godzinie 11.11. dzieci i uczniowie obecni w szkole odśpiewali wspólnie z nauczycielami hymn narodowy. W oddziałach przedszkolnych przeprowadzono pogadanki dotyczące naszych symboli narodowych. Wychowawcy zdalnie omawiali zagadnienia dotyczące poczucia tożsamości narodowej oraz rysu historycznego odzyskania niepodległości przez nasz kraj w 1918 roku. W klasach odbyło się wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Grupa młodsza oddziału przedszkolnego w ramach kolejnego zadania programu "Piękna nasza Polska cała" wzięła udział w pokazie mody patriotycznej.

 Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
 Zdjęcia są dostępne po kliknięciu napisu  Więcej.

Więcej
Zebranie rady pedagogicznej i konsultacje dla rodziców uczniów.
Data: 2020-11-10 12:00:00

 Przypominam, że zgodnie z ustaleniami z września b.r. w czwartek 12 listopada 2020 r. odbędą się:

- o godzinie 16.00 zdalne zebranie rady pedagogicznej dotyczące dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty 2021, pracowniczych planów kapitałowych oraz spraw bieżących w tym organizacji kształcenia na odległość;

- w godzinach 17.00 - 18.00 nauczyciele będą do dyspozycji rodziców w dzienniku elektronicznym Librus; dodatkowo wychowawcy pod uzgodnionymi wcześniej adresami mailowymi lub numerami telefonicznymi.

 Po raz kolejny proszę rodziców uczniów o zgłaszanie problemów z brakiem sprzętu do realizacji kształcenia na odległość. Proszę przede wszystkim tych rodziców, których dzieci muszą "dzielić się" sprzętem z rodzeństwem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Organizacja pracy w dniach 9 - 29 listopada 2020 r.
Data: 2020-11-06 12:24:51

 Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. w klasach I - VIII szkoły podstawowej będzie realizowane kształcenie na odległość.

 Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały tak jak dotychczas.

 Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. nie będzie organizowany dojazd do szkoły.

 Proszę rodziców uczniów o zgłaszanie potrzeb sprzętowych w celu usprawnienia realizacji kształcenia zdalnego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Pasowanie na przedszkolaka
Data: 2020-11-06 12:24:21

 W piątek 6 listopada 2020 roku w najmłodszej grupie oddziału przedszkolnego odbyła się wielka uroczystość. Dzieci z grupy "Biedronek" zostały pasowane przez dyrektora szkoły Tomasza Mikuckiego na przedszkolaków. W czasie uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne, recytatorskie oraz wiedzę ogólną. Na planszy z rotą przysięgi złożyły odciski swoich palców. Przedszkolaki otrzymały upominki ufundowane przez organ prowadzący Gminę Opatówek oraz rodziców. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz Paniom Katarzynie Galik, Beacie Kalecie i Paulinie Bąkowskiej za przygotowanie uroczystości i okazaną pomoc.

Dzień postaci z bajek
Data: 2020-11-06 11:57:51

 W czwartek 5 listopada 2020 r. w młodszym oddziale przedszkolnym został zorganizowany Dzień postaci z bajek. To jedno z najsympatyczniejszych świąt. Dzieci oraz panie pracujące w oddziale przebrały się w przepiękne, kolorowe stroje. Zorganizowano konkursy wiedzy oraz zabawy związane z ulubionymi bohaterami. Postacie z bajek to niejednokrotnie przyjaciele najmłodszych. Pomagają w przezwyciężaniu wielu barier i trudności, uczą oraz pomagają odkryć prawdę i rozbudzają wyobraźnię.

PILNE! Nauka zdalna w klasach I-III szkoły podstawowej od poniedziałku 9 listopada 2020 roku.
Data: 2020-11-04 20:10:37

  Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.

  Do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostanie zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych.

  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

  Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada 2020 r. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

  Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

  Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

  Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

  Przepisy umożliwiają zawieszenia funkcjonowania szkoły oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, jeżeli wystąpią przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.                    /Źródło MEiN/

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Organizacja pracy w dniu 2 listopada 2020 r.
Data: 2020-10-31 11:13:24

 Przypominam, że poniedziałek 2 listopada 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzień ten został ustalony we wrześniu przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).

 W tym dniu nie będzie odbywało się kształcenie na odległość w klasach I - VIII szkoły podstawowej.

 Oddziały przedszkolne funkcjonują według stałego planu zajęć. Organizujemy także świetlicę szkolną dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

PILNE. SKRZYNKA POCZTOWA UCZNIA
Data: 2020-10-26 18:47:27

 Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów!

Bardzo proszę tych rodziców, którzy nie założyli jeszcze dzieciom z klas 4-8 skrzynek pocztowych o pilne ich założenie. Wybraliśmy skrzynkę gmail ponieważ zawiera komunikator Meet, który naszym zdaniem jest stabilny w swej pracy. Dzisiaj prowadziliśmy lekcje on-line z kilkudziesięcioma uczniami jednocześnie i nie mieliśmy problemu. Uczniowie mieli dobre połączenie zarówno na komputerach, tabletach, jak i telefonach.

Chcemy mieć kontakt z uczniami na żywo. To jest bardzo ważne dla dzieci. Lekcje będziemy wysyłać na dziennik elektroniczny LIBRUS oraz skrzynki mailowe. W razie problemów technicznych będziemy dysponowali różnymi drogami kontaktu. W klasach starszych korzystamy także z innych komunikatorów. W klasach młodszych proszę o aktualizację numerów telefonów rodziców w celu przesyłania w razie problemów wiadomości sms, mms czy rozmów telefonicznych.

Musimy sobie zdawać sprawę, że w naszym kraju do kilkudziesięciu tysięcy szkół uczęszcza ponad 4,5 miliona uczniów. Obciążenie serwerów jest ogromne. Dlatego nie zawsze wszystko działa tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Dokładamy starań by naszym uczniom zapewnić najlepsze warunki nauki zdalnej.

Z poważaniem.
Tomasz Mikucki

NAUKA ZDALNA od 26 października 2020 r.
Data: 2020-10-25 17:56:31

 Szanowni Państwo!

Od jutra rozpoczynamy naukę zdalną w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Proszę rodziców uczniów o dopilnowanie założenia na gmailu konta pocztowego. W klasach starszych większość uczniów już takie posiada. Do połączeń on-line będziemy korzystali z komunikatora Meet, który jest dostępny właśnie na tej skrzynce pocztowej. Na założone konta nauczyciele prowadzący lekcje będą Państwu wysyłali linki do bezpośredniego połączenia. Jednocześnie możemy korzystać z funkcji czat w celu sprawdzenia obecności uczniów na zajęciach. Nauczyciele materiały eukacyjne będą przesyłali na Państwa konta w LIBRUS Synergia. W poszczególnych oddziałach będziemy także wykorzystywali wszystkie formy komunikacji, które sprawdziły się w nauczaniu zdalnym w poprzednim roku szkolnym.

 Nauczyciele wychowania fizycznego będą przesyłali linki do platformy https://ewf.h1.pl/info/. Uczniowie odbiorą wiadomośc od nauczyciela na skrzynce mailowej i odpowiedzą na nią . Będzie to jednoznaczne z odebraniem wiadomości i udziałem w zajęciach. Dodatkowo nauczyciel w czasie zajęć będzie do dyspozycji uczniów on-line. Platforma ewf została dopuszczona jako narzędzie do pracy zdalnej z uczniami.

 Proszę wszystkich rodziców o odbieranie wiadomości na Państwa kontach LIBRUS, stronie internetowej szkoły oraz założenie skrzynek na gmail w celu umożliwienia kontaktu on-line.

 Wychowawcy oddziałów, szczególnie w klasach IV i V będą służyli pomocą w procesie organizacji nauki zdalnej.

 Proszę o zgłaszanie problemów dotyczących braku możliwości korzystania z sieci Internet.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

LIBRUS. ZMIANY W LOGOWANIU W NIEKTÓRYCH WERSJACH SYSTEMU WINDOWS.
Data: 2020-10-24 21:25:33

 W związku z wprowadzeniem kształcenia zdalnego w klasach IV -VIII szkół podstawowych dziennik elektroniczny LIBRUS był modyfikowany w piątek i sobotę.

  W niektórych wersjach systemu Windows występują inne sposoby logowania oraz wprowadzono kilka modyfikacji.

  Jeżeli nie występuje możliwośc logowania się do dziennika elektronicznego Librus Synergia z wyborem logowania dla ucznia i rodzica oraz dla pracownika to:

 rodzice i uczniowie najszybciej zalogują się poprzez kliknięcie na naszej stronie pod godłem państwowym zakładki LIBRUS SYNERGIA. Następnie na stronie z napisem LIBRUS Rodzina proszę kliknąć jeszcze raz LIBRUS Synergia i zaloguj;

 natomiast pracownicy szkoły najszybciej zalogują się poprzez kliknięcie na naszej stronie pod godłem państwowym zakładki LIBRUS SYNERGIA. Następnie na stronie z napisem LIBRUS Rodzina proszę kliknąć LIBRUS Szkoła i jeszcze raz LIBRUS Synergia a następnie zaloguj się.

 Można także bezpośredni logować się poprzez stronę: https://portal.librus.pl/

  Powodzenia.
Tomasz Mikucki

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja