Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Informacja. Przemieszczanie się dzieci.
Data: 2020-10-24 15:57:55

 W związku z zapytaniami jeszcze raz wyjaśniam, że w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

 Zasada ta nie obowiązuje kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

 Wszelie pytania proszę kierować do wychowawców oddziałów lub bezpośrednio do mnie za pomocą funkci wiadomość w dzienniku elektronicznym LIBRUS. W miare możliwości będę na nie odpowiadał.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Nowe zasady bezpieczeństwa oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
Data: 2020-10-23 20:22:33

 Od soboty 24 pażdziernika 2020 roku obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w walce z COVID-19 (kliknij na zdjęcie).

 Jutro wchodzi w życie opublikowane dzisiaj w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty do dnia 8 listopada 2020 r. (wklej do przeglądarki):

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870 

 Proszę rodziców uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o zgłaszanie do nauczycieli realizujących dane zajęcia lub wychowawców oddziałów konieczności organizacji zajęć w szkole lub umożliwienie uczniowi realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 Wyjaśniam, że w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy. Po prostu w tym czasie trwa nauka zdalna.

 Rodziców, którzy od rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 nie zdążyli jeszcze odebrać kodów do dziennika elektronicznego proszę o kontakt w poniedziałek 26 października 2020 roku po godzinie 10.00.

 Rodziców, którzy jeszcze nie podali lub zmienili numery telefonów albo adresy skrzynek email proszę o ich aktualizację i pilne przekazanie wychowawcom oddziałów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Funkcjonowanie szkoły od 26 października 2020 r.
Data: 2020-10-23 11:25:02

  Szanowni Państwo!

 W związku z trudną sytuacją epidemiczną od poniedziałku, 26 października 2020 r. wprowadza się kształcenie zdalne w klasach IV - VIII szkoły podstawowej.

 Szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkoły będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz przesyłane do Państwa za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS (zakładka po prawej stronie strony pod godłem państwowym).

 Uczniów klas IV - VIII proszę o zabranie w dniu dzisiejszym do domu wszystkich niezbędnych rzeczy i materiałów potrzebnych do nauki zdalnej.

 Apeluję do wszystkich rodziców uczniów, by nie posyłali dzieci klas I - III oraz oddziałów przedszkolnych do szkoły w przypadku wystąpienia infekcji dróg odechowych.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Funkcjonowanie szkół od 19 października 2020 r.
Data: 2020-10-17 13:18:18

 W związku z sytuacją epidemiczną od soboty, 17 października 2020 r. poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej.

 Powiat kaliski oraz miasto Kalisz znajdują się nadal w strefie żółtej.

 Przedszkola i szkoły podstawowe w strefie żółtej będą funkcjonowały tak jak dotychczas, chyba że w danej szkole czy przedszkolu decyzją sanepidu forma nauki zostanie czasowo zmieniona.

 Proszę uczniów i pracowników naszej szkoły o przestrzeganie dotychczasowych zasad bezpieczeństwa oraz zakrywanie nosa i ust w strefach wspólnych tj. w szatniach, świetlicy szkolnej, pracowni informatycznej, pokoju nauczycielskim oraz na korytarzach.

 Dziękuję wszystkim rodzicom uczniów i pracownikom szkoły za bieżące informowanie o objęciu kwarantanną. Informacje przekazywane wychowawcom oddziałów lub dyrekcji szkoły są na bieżąco monitorowane i pozwalają podjąć odpowiednie decyzje w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

 Apeluję do wszystkich rodziców uczniów, by nie posyłali dzieci do szkoły w przypadku wystąpienia infekcji dróg odechowych.

 Pracowników szkoły proszę o mierzenie temperatury ciała po przyjściu do pracy. W przypadku temperatury 38 ºC i wyższej nauczyciel nie podejmuje pracy, zgłasza to dyrekcji szkoły oraz zasięga teleporady medycznej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Data: 2020-10-16 18:21:48

 Dzisiaj przypadała 42 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
 16 października 1978 roku papież Polak przyjął imię Jan Paweł II.
 Przedstawiciele Samorządu Szkolnego z tej okazji zapalili znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi Szkoły.

" Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko.

                                 Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie."

                                                                                        Jan Paweł II

Dzień Edukacji Narodowej 2020
Data: 2020-10-14 11:21:16
 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.
Jest to święto wszystkich pracowników oświaty ustanowione w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
 Z tej okazji w środę odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia.
 Podczas uroczystości ślubowanie złożyło 19 pierwszoklasistów, którzy zostali pasowani na uczniów przez dyrektora szkoły Tomasza Mikuckiego.
 Część artystyczną uczniowie przygotowali pod opieką wychowawczyni Pani Karoliny Gramzy oraz Pani Ewy Ptak.
 Pierwszoklasiści otrzymali prezenty ufundowane przez władze Gminy Opatówek, radę rodziców oraz szkołę.
 Uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia. 
PILNE! RODZICE DZIECI I UCZNIÓW ORAZ PRACOWNICY SZKOŁY
Data: 2020-10-12 13:39:40

 RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI BĘDĄ EWENTUALNIE PRZEBYWAŁY NA KWARANTANNIE PROSZĘ O PILNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO SEKRETARIATU, DYREKCJI SZKOŁY LUB WYCHOWAWCY ODDZIAŁU POD NUMER TELEFONU 62 761-27-24 Z PODANIEM IMIENIA, NAZWISKA, KLASY ORAZ DNIA DO, KTÓREGO DZIECKO BĘDZIE OBJĘTE KWARANTANNĄ.

Umożliwi to nam dokładniejsze monitorowanie powodów nieobecności dzieci i uczniów oraz pomoże wypracować dodatkowe zasady bezpieczeństwa.
Dziękuję.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Wielkie, kolorowe zmiany w sali nr 3.
Data: 2020-10-12 10:57:50

 Wszystkim rodzicom uczniów klasy IV, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wyremontowania sali numer 3 w budynku głównym składam serdeczne podziękowania.
 Dzięki Państwa inicjatywie, wkładowi finansowemu, zaangażowaniu oraz poświęceniu wolnego czasu dzieci zyskały wspaniałe miejsce do nauki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Organizacja pracy w dniu 14 października 2020 roku.
Data: 2020-10-08 11:02:13

 Dzień 14 października 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
 (Podstawa prawna: Art. 74. Ustawy Karty Nauczyciela Dz. U. 2019 r. poz. 2215)
 W tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty.

 O godzinie 9.00 w hali sportowej odbędzie się uroczystość pasowania i ślubowania uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Ze względów epidemicznych w uroczystości mogą wziąć maksymalnie udział dwie osoby towarzyszące uczniowi. Wszystkich obecnych obowiązują zasady sanitarne (odstęp społeczny, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni). W tym roku po uroczystości nie odbędzie się spotkanie rodziców, uczniów i nauczycieli.

 W dniu 14 października 2020 r. szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
 Prosimy o wcześniejsze zapisywanie dzieci w celu zapewnienia odpowiedniej ilości nauczycieli do opieki.

 Oddziały przedszkolne w tym dniu pracują według stałego planu zajęć.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

PILNE! Zebranie rady pedagogicznej.
Data: 2020-10-06 20:12:22

 Zebranie rady pedagogicznej zaplanowane na czwartek 8 października 2020 r. odbędzie się o godzinie 18.00 w formie zdalnej.

 Do czwartku do godziny 15.00 proszę o dostarczenie w formie elektronicznej dokumentów, o których rozmawialiśmy na poprzenim zebraniu rady pedagogicznej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja