Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Data: 2021-05-12 17:18:42

 Przedstawiam wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujące w szkołach od poniedziałku 17 maja 2021 roku. Wytyczne są dostępne po kliknięciu w przycisk Więcej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Więcej
Nauka w trybie hybrydowym/mieszanym w dniach 17-21 maja 2021 roku.
Data: 2021-05-12 08:47:16

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824) stosując się do zapisów dotyczących:
- ograniczenia funkcjonowania publicznych szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII,
- ograniczenia realizacji zajęć w szkole do 50% uczniów,
- realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez co najmniej 50% uczniów,
- równomiernego i naprzemiennego realizowania wymienionych zajęć przez każdego ucznia
informuję, że nauka będzie realizowana w następujący sposób:

w dniach 17, 18, 19 maja 2021 r. (poniedziałek , wtorek, środa)
- zajęcia w szkole w trybie stacjonarnym klasy 4, 6B, 7B,

- zajęcia w formie kształcenia na odległość klasy 5, 6A, 7A, 8

w dniach 20, 21 maja 2021 r. (czwartek, piątek)
- zajęcia w szkole w trybie stacjonarnym klasy 5, 6A, 7A, 8,

- zajęcia w formie kształcenia na odległość klasy 4, 6B, 7B

Obowiązuje nadal reżim sanitarny.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych do końca roku to:
- 24-28 maja 2021 r. poniedziałek- piątek,
- 4 czerwca 2021 r. piątek

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-16.00. Będzie czynna także w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Ze względów sanitarnych proszę by korzystały z niej dzieci rzeczywiście potrzebujące opieki.

Biblioteka szkolna wydaje materiały w poniedziałki i czwartki. W pozostałe dni można składać zamówienia.

Oddziały przedszkolne i oddziały edukacji wczesnoszkolnej I-III pracują nadal stacjonarnie.

Dowożenie jest cały czas organizowane.
Dożywianie realizowane według zamówień rodziców.

Jestem wraz z wychowawcami oddziałów do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej i telefonu podanego w lewym, górnym rogu strony internetowej.
Z poważaniem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki
 


 

11 maja Dzień Bez Śmiecenia
Data: 2021-05-11 09:21:15

„To, jak będzie wyglądało nasze środowisko za kilka, kilkanaście lat, ile odpadów zostanie wygenerowanych, a następnie poddanych recyklingowi, a ile wyląduje w rowach, czy na składowiskach; czy pozwolimy odpadom przeistoczyć się w przydatne lub atrakcyjne dla oka przedmioty, czy, przeciwnie, pozwolimy im zanieczyszczać powietrze i ląd – zależy tylko od nas i od tego, czy spojrzymy szerzej na otaczającą nas na co dzień przestrzeń” - Michał Mikołajczyk, współtwórca kampanii.

Pobierz darmowe materiały edukacyjne ze strony http://www.dzienbezsmiecenia.pl

PILNE! Zebranie rady pedagogicznej 11 maja 2021 roku.
Data: 2021-05-10 19:41:44
We wtorek 11 maja 2021 r. o godzinie 18.30 odbędzie się zebranie rady pedagogicznej.
Zebranie zostanie przeprowadzone w formie online na komunikatorze Meet.
Sprawy poruszane to;
- organizacja nauczania hybrydowego w przyszłym tygodniu 17-21 maja 2021 roku,
- zmiana dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- organizacja drugiej tury szczepień przeciw Covid-19.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki
Egzamin ósmoklasisty oraz dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Data: 2021-05-09 20:01:45

 W dniach 25-27 maja 2021 r. (wtorek-czwartek) odbędą się egzaminy ósmoklasisty.
- wtorek 9.00 język polski, czas trwania egzaminu 120 minut, uczniowie z przedłużonym czasem do 180 minut;
- środa 9.00 matematyka, czas trwania egzaminu 100 minut, uczniowie z przedłużonym czasem do 150 minut;
- czwartek 9.00 język obcy nowożytny (wszyscy uczniowie język angielski), czas trwania egzaminu 90 minut, uczniowie z przedłużonym czasem do 135 minut.

Wszystkie informacje dotyczące dostosowań, przyborów, instrukcji oraz wytycznych sanitarnych zostały przesłane uczniom i ich rodzicom na adresy mailowe.
W czwartek odbyło się spotkanie online dyrektora szkoły i wychowawcy klasy z rodzicami uczniów.

 W poniedziałek 10 maja 2021 roku o godzinie 9.05 uczniowie klasy VIII zobowiązani są do połączenia się online w celu omówienia procedur i wytycznych dotyczących egzaminów.

 Dni od poniedziałku 24 maja 2021 roku do piątku 28  maja 2021 roku będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich oddziałów szkoły podstawowej.
 W tych dniach szkoła będzie świadczyć zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
 Oddziały przedszkolne działać będą według stałego planu pracy.

Narodowy Dzień Zwycięstwa
Data: 2021-05-08 15:15:53

Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa.
W tym dniu, w 1945 roku zakończyła się na terenie Europy najstraszliwsza z wojen - II wojna światowa. Trwała ona od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku. 

Narodowy Dzień Zwycięstwa to Święto, które zostało ustanowione - jak głosi ustawa - "w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami".
Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym.

https://dzieje.pl/aktualnosci/ii-wojna-swiatowa-kalendarium-wydarzen

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Data: 2021-05-03 18:50:36

1 kwietnia 2021 r. rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą jest samospis internetowy.

 Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego (2011 r.), a także tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.

 Spis przeprowadzą Państwo w kilka minut. W obecnej sytuacji epidemicznej najbezpieczniejszym sposobem jest jego wypełnienie za pomocą aplikacji spisowej. Potrzebny jest tylko numer PESEL lub profil zaufany. Wszelkie informacje znajdują się na stronie:  https://spis.gov.pl

Organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021 r.
Data: 2021-05-03 11:31:11

 Od wtorku 4 maja 2021 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I - III szkoły podstawowej. 

 Nadal obowiązują zasady reżimu sanitarnego. W częściach wspólnych (szatnie, korytarze, toalety itp.) obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są uczniowie, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie.

1. Naukę w trybie zdalnym nadal będą realizowali uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych.

2. Szkoła organizuje opiekę świetlicową. Z uwagi na bezpieczeństwo związane z ograniczeniem kontaktów proszę o korzystanie ze świetlicy tych uczniów, którym rodzice rzeczywiście nie mogą zapewnić opieki po zakończonych zajęciach.

3. Oddziały wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

4. Kursowanie autobusu szkolnego zostaje wznowione według dotychczasowego rozkładu jazdy.

5. Posiłki dla dzieci objętych dożywianiem będą realizowane, natomiast dla pozostałych uczniów będzie organizowane po indywidualnym zamówieniu przez rodziców uczniów.

6. Organizacja nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia pozostaje bez zmian.

7. Organizacja nauczania stacjonarnego ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu będzie organizowana na wniosek i po uzgodnieniu rodziców ucznia z dyrekcją szkoły.

8. Biblioteka szkolna będzie nadal funkcjonowała w poniedziałki i czwartki z zachowaniem reżimu sanitarnego i kwarantanny wypożyczanych książek.

9. Rodziców uczniów, którzy mają problemy sprzętowe do nauki zdalnej proszę o zgłaszanie się w w celu wypożyczenia urządzeń.

W razie problemów i pytań proszę kontaktować się poprzez numer telefonu i adres poczty elektronicznej podany w lewym górnym rogu strony internetowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Święta 1, 2 i 3 Maja.
Data: 2021-05-01 16:13:39
 
 
 
1 Maja, Święto Pracy-Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy,
 
2 Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą,
 
3 Maja, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791
 
 
Historia prosto z zamku: https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I 
Konkurs "Każdy Przedszkolak to mały Polak".
Data: 2021-04-30 14:50:16

 29 kwietnia 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Każdy Przedszkolak to mały Polak" zorganizowanego przez Panie: Katarzynę Galik i Beatę Kaletę. W konkursie wzięli udział przedszkolacy z Gminy Opatówek. Ze względu na sytuację epidemiologiczną odbył się on w formie elektronicznej.
Panie zasiadające w komisji konkursowej w składzie: Iwona Frątczak, Żaneta Tułacz oraz Iwona Porada miały trudne zadanie, ponieważ wszyscy uczestnicy zaprezentowali się fantastycznie. Biorąc pod uwagę dobór repertuaru, jego pamięciowe opanowanie, interpretację, dykcję i ogólny wyraz artystyczny wyłoniły następujących zwycięzców:


w kategorii wiekowej 3 - 4 lata:
- 1 miejsce Hanna Wojtczak (Chełmce)
- 2 miejsce ex aequo Oliwia Jaśkiewicz (Rajsko) i Helena Jakóbczak (Tłokinia Wielka)
- 3 miejsce Julia Zimna (Opatówek)

w kategorii wiekowej 5 - 6 lat:
- 1 miejsce Barbara Prus (Rajsko)
- 2 miejsce Gabriela Urbańska (Opatówek)
- 3 miejsce ex aequo Julia Śnieguła (Tłokinia Wielka) i Maja Wypych (Chełmce).

Nagrody zostaną dostarczone do szkół i przedszkola po majowym weekendzie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział oraz zaangażowanie w przygotowanie dzieci i przesłanie nagrań.

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja