Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH
Data: 2015-10-18 10:52:26

W środę 14 października 2015 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu w naszej szkole zorganizowano uroczystą akademię. Składała się ona z trzech części. W pierwszej z nich złożono podziękowania i życzenia dla nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. Natomiast dwie następne to ślubowania klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum. Za przygotowanie części artystycznej uroczystości dziękujemy wychowawcom klas Paniom Violetcie Wikaryjczyk, Żanecie Tułacz i Annie Koleckiej. Wszystkim pierwszoklasistom serdecznie gratulujemy wstąpienia w szeregi uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach. Dziękujemy rodzicom uczniów za pomoc przy organizacji uroczystości i poczęstunku.

Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Data: 2015-10-18 10:34:10

Szkoły noszące imię Jana Pawła II w szczególny sposób przyjmują nauczanie swego Patrona włączając się w wielką modlitwę w intencjach, które wskazywał nam Ojciec Święty. W swoim nauczaniu podkreślał znaczenie rodziny jako wspólnoty osób. 8 października 2015 r. uczniowie klas II i III gimnazjum naszej szkoły udali się do Częstochowy na XV Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, gdzie uczestniczyli w Eucharystii na Jasnej Górze.

ZEBRANIE RADY RODZICÓW
Data: 2015-10-06 20:30:41

   W czwartek 8 października 2015 roku o godzinie 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach. Na spotkanie zapraszam po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, którzy zostali wybrani na wrześniowych spotkaniach do reprezentowania swoich klas w radzie rodziców.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Konsultacje nauczycielskie dla rodziców uczniów.
Data: 2015-10-06 20:26:14

   W czwartek 8 października 2015 roku w godzinach 15.00 - 16.30 rodzice uczniów, którzy nie byli na zebraniach wrześniowych mają możliwość spotkania się z wychowawcami klas i nauczycielami (oprócz przebywający w tym dniu na wycieczce w Częstochowie) oraz  z dyrekcją szkoły w celu zasięgnięcia informacji o organizacji pracy w roku szkolnym 2015/2016, zaznajomienia się z wymaganiami edukacyjnymi, wewnątrzszkolnym ocenianiem,  zmianach przepisów prawa oświatowego oraz postępach uczniów w nauce.

   Następne zebranie dla rodziców uczniów zaplanowane jest na 19 listopada 2015 roku.

"Między nami kobietkami"
Data: 2015-10-06 20:17:33

W dniu 25 września 2015r. w Zespole Szkół w Chełmcach odbyło się spotkanie z Prelegentką Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble. „Między nami kobietkami” to program adresowany do dziewcząt klas V i VI.  Celem programu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrobienie właściwych nawyków higienicznych.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Data: 2015-09-24 14:31:52

We wtorek, 22 września br., najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedzili policjanci z Komisariatu Policji w Opatówku. Dzieci klas pierwszych, drugich i trzeciej były bardzo podekscytowane przybyciem tak wyjątkowych gości.

Policjanci przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach w mieście i na wsi. Zwrócili również uwagę na sposób zachowania się w przypadku napotkania wałęsających się psów.

Policjanci chętnie odpowiadali na pytania zadawane im przez dzieci i nauczycieli. Na zakończenie wręczyli dzieciom upominki w postaci odblasków.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Data: 2015-09-24 14:27:26

22 września 2015 r. z okazji Dni Sprzątania Świata uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali apel podczas, którego przekazali nam krótką historię tego święta oraz przedstawili główne założenia. Akcja ta zapoczątkowana była w Australii w 1989r. przez Jana Kiernana a w Polsce koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia.Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwrócono uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Teren naszej okolicy to miejsce szczególne dla społeczności szkolnej oraz przyrody w ogólnym pojęciu. Jest to miejsce, w którym możemy uczyć się i odpoczywać. Aby dbać o naszą planetę potrzebna nam jest wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych na rzecz czystego środowiska. Towarzyszyły nam słowa Marka Grechuty:

 

„Jedna jest Ziemia, jak jedno Słońce,
Jak jedno niebo dla dni i nocy.
W sercach pragnienia żyją gorące,
By człowiek nie nadużył swej mocy.
Aby ten pejzaż Ziemi odwiecznej,
Zdobiony polem, morzem, lasami,
Poczuł się już na zawsze bezpieczny.
Pragniemy przecież tego my sami.”

Wszystkim organizatorom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Terminy spotkań z rodzicami uczniów
Data: 2015-09-14 11:05:15

 Informuję, że spotkania z rodzicami uczniów odbędą się w następujących terminach:

klasy I i II szkoły podstawowej - wtorek 15 września 2015 r. godzina 17.00 (klasa Pani V. Wikaryjczyk 16.30) klasy II szkoły podstawowej hala sportowa, następnie sale lekcyjne

klasa III ze względu na nieobecność Pani Iwony Frątczak spotkanie będzie miała w innym terminie

oddziały przedszkolny grupa młodsza - środa 16 września 2015 r. godzina 16.00 

oddział przedszkolny grupa starsza - zebranie przeniesione na termin późniejszy

klasy IV-VI szkoły podstawowej - czwartek 17 września 2015 r. godzina 17.00 hala sportowa, następnie sale lekcyjne

klasy I-III gimnazjum - czwartek 17 września 2015 r. godzina 17.30 hala sportowa, następnie sale lekcyjne

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Organizacja pracy we wtorek 8 września 2015 roku.
Data: 2015-09-05 13:42:31

Wtorek 8 września 2015 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tym dniu zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

Oddziały przedszkolne pracują tak jak zwykle.

Informuję, że w roku kalendarzowym 2015 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych będzie jeszcze poniedziałek 2 listopada 2015 roku.

Wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016 po opinii Rady Rodziców zostaną podane do wiadomości do 15 września 2015 roku w zakładce po lewej stronie "Ważne informacje".

O godzinie 9.00 w dniu 8 września 2015 roku odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach.

ZMIANA GODZIN ODJAZDÓW AUTOBUSÓW
Data: 2015-09-05 13:31:24

   Od poniedziałku 7 września 2015 roku na prośbę uczniów i rodziców zostały zmienione odjazdy autobusów, które będą odwoziły uczniów ze szkoły do domów.

godzina 13.00 uczniowie z Szałego, Chełmc oraz Saczyna
godzina 13.15 uczniowie z Wolicy szpitalnej i Borku

godzina 14.45 uczniowie z Szałego, Chełmc oraz Saczyna
godzina 15.00 uczniowie  z Wolicy szpitalnej i Borku

Uczniowie są odprowadzani przez pracownice obsługi na przystanek. Wszystkie odjazdy  w celu bezpieczeństwa w tym roku odbywają się z przystanku po stronie szkoły, przy wieży telewizyjnej.

Proszę rodziców o pilną informację (na piśmie), które dzieci mają być odprowadzane na przystanek, a które mają na Państwa czekać w świetlicy.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja