Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA
Data: 2020-06-01 13:24:21

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkim dzieciom i uczniom życzymy uśmiechu, zdrowia, szczęścia, pogodnych dni oraz osiągnięcia wysokich wyników nauczania. Wierzymy, że już niedługo dojdzie do spotkania w gronie szkolnych kolegów i przyjaciół.

 Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach.

Data: 2020-05-30 08:46:28

 Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

 Nadal kontynuowane jest nauczanie w klasach I-III dla uczniów, których rodzice wyrazili taką zgodę.

 Biblioteka szkolna dostępna jest dla uczniów we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-12.00.

 Prowadzimy konsultacje dla chętnych uczniów klas IV-VIII. Przebiegają one w formie elektronicznej, telefonicznej lub na miejscu w szkole.

 Przypominam, że każdy uczeń, który chce wziąć udział w jakichkolwiek zajęciach w szkole musi posiadać zgodę rodziców oraz informację o stanie zdrowia zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

 W związku ze zbliżającymi się terminami wystawiania proponowanych ocen oraz przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty proszę o śledzenie strony internetowej szkoły oraz bieżące odbieranie wiadomości email, sms  od wychowawców i nauczycieli.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
Tomasz Mikucki

Więcej
PILNE! RODZICE ÓSMOKLASISTÓW
Data: 2020-05-28 19:01:47

W związku z organizacją egzaminów ósmoklasisty bardzo proszę rodziców uczniów o podanie poprzez wychowawcę klasy informacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 roku.

Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz MikuckI

26 maja Dzień Naszych Mam.
Data: 2020-05-26 09:36:32

Wszystkim Mamom

z okazji ich święta

składamy wyrazy wdzięczności za miłość,

 troskę i ogromne pokłady cierpliwości.

Dziękujemy za trud wychowania oraz za wszystko,

co na co dzień robicie dla swoich dzieci,

szczególnie teraz w tym ciężkim czasie.

Zdajemy sobie sprawę

jak dużo Waszej pomocy i wsparcia wymaga nauka zdalna.

Drogie Mamy! Życzymy Wam zdrowia, dużo radości

i dumy ze swych pociech,

niech będą one dla Was podporą i radością

 nie tylko w tym wyjątkowym dniu.

Konsultacje dla uczniów klasy ósmej.
Data: 2020-05-25 16:29:31
 Od jutra 26 maja 20220 r. organizujemy konsultacje dla uczniów klasy ósmej.
 W związku z panującą sytuacją epidemiczną w powiecie kaliskim prosimy o rozważne podjęcie decyzji dotyczącej wzięcia udziału w konsultacjach w szkole.

 Konsultacje z nauczycielami są przeprowadzane także w formie zdalnej (telefonicznej i za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej).
 Konsultacje z języka polskiego odbędą się w sali nr 14 w godzinach 9.30-11.00.

 Prosimy o przyjście około 10 minut wcześniej i ustawić się pod wejściem z prawej strony budynku szkoły w bezpiecznej odległości zachowując dystans. Uczniowie będą wpuszczani pojedynczo po okazaniu zgód rodziców, dezynfekcji rąk i pomiarze temperatury ciała.
Data: 2020-05-23 10:02:00

 Od nowego tygodnia organizujemy konsultacje dla uczniów klasy ósmej. Uczniowie, którzy wyrazili wolę uczęszczania na zajęcie koniecznie muszą wziąć ze sobą wypełnione przez rodziców zgody zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2. Są one do pobrania poniżej po kliknięciu przycisku "Więcej" . Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w szkole procedur oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Proszę przyjść około 10 minut wcześniej i ustawić się pod wejściem z prawej strony budynku szkoły w bezpiecznej odległości zachowując dystans 2 m. Uczniowie będą wpuszczani pojedynczo po okazaniu zgód, dezynfekcji rąk i pomiarze temperatury ciała.

Konsultacje z języka polskiego wtorek 9.30 - 11.00,
Konsultacje z języka angielskiego środa 11.15 - 12.45,
Konsultacje z matematyki piątek 11.00-12.30

 Jeżeli zgłoszą się kolejni uczniowie w miarę możliwości zostaną dołączeni do istniejących grup lub zostaną utworzone dodatkowe grupy.

 Przypominam, że biblioteka szkolna będzie czynna we wtorki i w czwartki w godzinach 9.00-12.00. Uczeń obowiązkowo przychodzi do biblioteki z wypełnionym załącznikiem nr 1.

 Rodzice, którzy ewentualnie zmienią decyzję odnośnie posłania dziecka do oddziałów edukacji wczesnoszkolnej muszą zgłosić wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły taki zamiar na jeden dzień roboczy wcześniej i dostarczyć do szkoły wypełnione załączniki nr 1 i nr 2. W miarę możliwości uczeń dołączy do istniejącej grupy lub będzie następowała zmiana w organizacji pracy szkoły.

 Praca oddziałów przedszkolnych (młodszego i starszego) ze względu na zgłoszenie tylko po jednym dziecku nadal będzie zawieszona.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Więcej
WAŻNE! Zmiany w organizacji pracy szkoły.
Data: 2020-05-21 20:41:41

 W związku ze stanem epidemicznym oraz nowymi wytycznymi bardzo szybko dochodzi do zmian w prawie oświatowym.
 Bardzo proszę o ich śledzenie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz stronie internetowej naszej szkoły.

 Od poniedziałku 25 maja 2020 r. dla uczniów klas I-III, którym rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom uruchamiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.

 Od przyszłego tygodnia we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-12.00 będzie dostępna biblioteka szkolna.

 Również od poniedziałku 25 maja 2020 r. organizowane będą konsultacje dla uczniów klasy ósmej. Konsultacje mogą odbywać się w formie elektronicznej, telefonicznej oraz na terenie szkoły w małych grupach lub indywidualnie. 

 Od 1 czerwca 2020 roku będziemy organizowali także konsultacje w w/w formach dla zainteresowanych uczniów klas IV-VIII.

 Wydane zostały nowe zalecenia dotyczące organizacji egzaminów ósmoklasisty. Proszę o korzystanie ze strony internetowej szkoły w celu pozyskania informacji. Za pośrednictwem wychowawcy klasy ósmej będą one także przesyłane do uczniów i ich rodziców.

 W celu sprawnej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa w bibliotece oraz w czasie konsultacji proszę o przekazywanie informacji do wychowawców klas lub pod numer telefonu 62 761-27-24.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Konkurs Matematyczny Kangur 2020
Data: 2020-05-20 13:37:23

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs matematyczny Kangur 2020, który miał się odbyć 19 marca, zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl www.dzwonek.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na zdjęciu obok oraz na stronie organizatora konkursu www.kangur-mat.pl

Udostępniam również link z instrukcją do logowania dla uczestników konkursu https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach

Lidia Kałuża

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI! PILNE!
Data: 2020-05-19 21:31:54

Projekt Korki.tv powstał, by wspomóc uczniów w trudnym momencie pandemii. Początkowo odbiorcami lekcji byli maturzyści, jednak twórcy programu zdecydowali się opracować cykl zajęć powtórkowych również dla ósmoklasistów, których w połowie czerwca czekają egzaminy.

Audycje wystartują 20 maja na antenie telewizji Metro.Lekcje „Korki.tv – 8. klasa” będą opracowane przez nauczycieli zrzeszonych w ramach inicjatywy społecznej W.I.E.M. oraz zespół telewizji Metro. Zajęcia poprowadzą doświadczeni poloniści, matematycy oraz angliści.

Premiera cyklu odbędzie się 20 maja o godzinie 10:30 na antenie telewizji Metro. Zajęcia emitowane będą od poniedziałku do piątku w ramach dwóch bloków przedmiotowych. Wszystkie odcinki dostępne będą również bezpłatnie w serwisie internetowym Player.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
Tomasz Mikucki

Data: 2020-05-19 15:24:18

 Szanowni Rodzice uczniów!

 W związku z planowanym częściowym otwarciem szkoły od dna 25 maja 2020 r. zostały przygotowane procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach. Przedstawiam je Państwu do zapoznania.

 Proszę o zapoznanie się także z załącznikami nr 1 i nr 2 na podstawie, których będą przyjmowane dzieci do szkoły. Są one do pobrania po kliknięciu przycisku "Więcej"

 Dziękuję za podawanie na bieżąco wszelkich informacji wychowawcom oddziałów.

 Rodziców, którzy wstępnie wyrazili zgodę na posłanie dzieci od najbliższego poniedziałku proszę o kontakt pod numer 62 761-27-24 w celu omówienia szczegółów.

 Decyzje dotyczące organizacji szkoły będziemy podejmować wraz z przedstawicielami organu prowadzącego w czwartek 21 maja 2020 r. i podamy je Państwu do wiadomości.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki 

Więcej

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja